Archiwizacja automatyczna z wywołaniem ręcznym

 Wraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie kas rejestrujących, na Podatnika zostało nałożonych wiele nowych obowiązków. Zapewnienie urządzeniu fiskalnemu łączności z Internetem lub ważny przegląd serwisowy to sprawy oczywiste.

Niestety, Podatnicy często nie wiedzą, że ciąży na nich także obowiązek wykonywania archiwizacji danych. Wykonywać ją można na wiele sposobów i to Podatnik wybiera, która opcja będzie dla Niego najlepsza. Kopię można wykonać samemu albo zlecić ją serwisowi.

 Archiwizację należy wykonywać, gdyż karta pamięci może ulec zniszczeniu a podczas kontroli, stwierdzenie, że karta się zniszczyła i Podatnik nie posiada kopii, nie jest argumentem obronnym. Nasza firma oferuję program „SDPos”, który wykonuję takie kopie automatycznie. Jeśli jednak woleliby Państwo wywoływać wykonywanie ich ręcznie, oczywiście istnieje taka możliwość. Nasze rozwiązanie jest skutecznie i bardzo proste w obsłudze.

Po więcej informacji zadzwoń! Nasi pracownicy są dostępni od 7:00 do 18:00

(29) 764 63 33

 

Cytat o obowiązku archiwizacji z Ustawy:

„§ 30. Podatnicy używający kasy z elektronicznym zapisem kopii:
1) prowadzą bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przesyłania danych do archiwizowania;
2) stosują urządzenia archiwizujące i informatyczne nośniki danych określone w książce kasy przez producenta;
3) stosują autoryzowany przez producenta program archiwizujący, zgodny z kartą kasy.”

Share this Post!

About the Author : Mateusz Zaczkowski