Komponenty modułów

Komponenty modułów:

SPRZEDAŻ

-Faktury sprzedaży

-Korekty faktur sprzedaży

-Automaty ZSM

-Cenniki

-Kontrahenci

-Promocje

-Towary i usługi

-Faktury Wewnętrzne podatku należnego

-Korekty faktur wewnętrznych podatku należnego

 

MAGAZYN

-Automaty ZSM

-Kontrahenci

-Przyjęcia dostawcy

-Przyjęcia magazynowe

-Towary i usługi

-Wydania magazynowe

-Wydania odbiorcy

-Korekty kosztów

-Zlecenia

DEKLARACJE I SPRAWOZDANIA

-Deklaracje skarbowe

-Deklaracje ZUS

-Instytucje

-Wspólnicy

SPRZEDAŻ DETALICZNA

-Automaty ZSM

-Cenniki

-Kontrahenci

-Operacje fiskalne

-Promocje

-Rejestr fiskalny

-Sprzedaż detaliczna

-Towary i usługi

-Zwroty detaliczne

 

KSIĘGI HANDLOWE

-Dekretacja i księgowanie

-Dokumenty do dekretacji

-Automaty przeksięgowań

-Ewidencja VAT sprzedaży

-Ewidencja VAT zakupu

-Instytucje

-Kartoteki powiązane

-Kontrahenci

-Pieczęcie księgowe

-Plan kont

-Schematy importu i dekretacji

-Wspólnicy

 ŚRODKI TRWAŁE

-Operacje na środkach trwałych

-Środki trwałe

-Wyposażenie

SPRZEDAŻ INTERNETOWA

-Obsługa sklepu internetowego

-Obsługa aukcji internetowych (Allegro, e-Bay)

DEKLARACJE I SPRAWOZDANIA

-Deklaracje skarbowe

-Deklaracje ZUS

-Instytucje

-Wspólnicy

CRM

-Firmy

-Działania

-Kalendarz

-Klienci

-Listy i notatki

-Listy klientów

-Osoby

-Personel

-Pracownicy firm

-Rozmowy

-Schowek CRM

-Spotkania

-Sprawozdania

-Strona główna CRM

-Szablony wiadomości

-Szanse sprzedaży

-Ustawienia wiadomości

-Wiadomości do wysłania

-Wiadomości odebrane

-Wiadomości robocze

-Wiadomości wysłane

-Zadania

ZAMÓWIENIA

-Kontrahenci

-Towary i usługi

-Zamówienia do dostawców

-Zamówienia od klientów

ZAKUPY

-Faktury zakupu

-Korekty faktur zakupu

-Automaty ZSM

-Kontrahenci

-Towary i usługi

ROZRACHUNKI

-Instytucje

-Kompensaty

-Kontrahenci

-Rozrachunki rozliczone

-Rozrachunki wg dokumentów

-Rozrachunki wg kontrahentów

-Rozrachunki z kontrahentem

-Spłaty rozrachunków

 KADRY

-Definicje list płac

-Instytucje

-Kalendarze

-Składniki płacowe

-Umowy cywilnoprawne

-Umowy o pracę

-Zestawy płacowe

-ZFŚS

KADRY I PŁACE

-Definicje list płac

-Ewidencja akordów

-Ewidencja czasu pracy

-Ewidencja naliczeń i potrąceń

-Ewidencja osobowa

-Ewidencja potrąceń komorniczych

-Karty kosztów wynagrodzeń

-Ewidencja prowizji

-Instytucje

-Kalendarze

-Rachunki

-Składniki płacowe

-Umowy cywilnoprawne

-Umowy o pracę

-Wypłaty

-Zestawy płacowe

-ZFŚS

-Zlecenia

DARMOWE (OGÓLNODOSTĘPNE)

-Biblioteka dokumentów

-Parametry

-Słowniki

-Szablony naklejek

-Wydruki

-Zestawienia

-Zestawy danych

-Komponent własny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Post!

About the Author : Administrator