Kto musi mieć kasę fiskalną online od 2019?

Sejm w ubiegły piątek (15 marca 2019) uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów. Nowelizacja zostanie
przesłana do uchwalenia przez Senat, a następnie skierowana do podpisu Prezydenta. Sprawia to, że już niedługo
(1 maja 2019) w Polsce wejdą w życie przepisy dotyczące nowego systemu kas fiskalnych online.

Jednak czym właściwie są kasy online?
Kasy fiskalne online mają być urządzeniami, które zapisują dane nie tylko w pamięci lub na papierowej rolce,
ale od razu wysyłają je bezpośrednio do Krajowej Administracji Skarbowej.
W uzasadnieniu do projektu ustawy możemy wyczytać: „Kasy fiskalne online będą miały wbudowaną
funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego
Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki
podatku, rodzaju towaru lub usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy”.
Urzędnicy Resortu Finansów są zdania, że taka zautomatyzowana kontrola podatników, zwiększy dochody
w budżecie państwa, a wynikać będzie to z szacowanego zwiększenia poboru podatku VAT.
„Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. To znaczy kasa online
będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie
wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach”- możemy wyczytać w dalszej części
uzasadnienia.

Jakie są korzyści dla podatników?
W celu uzyskania numeru ewidencyjnego nie trzeba będzie zgłaszać kas online do naczelnika urzędu skarbowego,
ponieważ rejestracja będzie następowała automatycznie.
Ponadto, w wyniku wprowadzenia nowych urządzeń zmniejszy się także liczba kontroli fiskusa.

Jak będzie wyglądało wejście w życie ustawy?
Po raz pierwszy ustawa trafiła do Sejmu w maju 2018 roku. Miała wchodzić w życie jesienią 2018, nowe kasy
miały być wprowadzane od października zeszłego roku. Nastąpiły jednak pewne opóźnienia i dopiero 15 marca
2019 Sejm uchwalił nowelizację do ustawy o podatku od towarów, co sprawia, że prawdopodobny staje się kolejny
termin wejścia ustawy w życie, a jest nim 1 maja 2019.
Ustawa zakładać będzie, że od początku roku 2020 z nowych kas będą musieli korzystać właściciele stacji
benzynowych i warsztatów samochodowych.
Od 1 lipca 2020 taki nakaz będzie obowiązywał także placówki gastronomiczne, przedsiębiorców oferujących
usługi hotelarskie oraz sprzedawców materiałów przeznaczonych do celów opałowych.
Od 1 stycznia 2021 roku stare kasy będą musieli wymienić fryzjerzy, kosmetyczki, osoby świadczące usługi
w zakresie opieki medycznej, oraz prawnicy.
Po wejściu w życie nowych przepisów, dla podatników posiadających najstarsze kasy (z papierowym zapisem
danych), w przypadku zapełnienia pamięci po 30 czerwca 2019 będzie konieczna wymian kasy na nową kasę
online. Kasy z elektronicznym zapisem kopii będzie można nabywać do prowadzenia ewidencji do 31 grudnia
2022.

Share this Post!

About the Author : Patrycja Parzych