Porównanie funkcjonalności Insert: GT, Nexo, Nexo PRO

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii – InsERT GT, InsERT nexo oraz InsERT nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • “-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
  • “+” – funkcja jest realizowana przez program;
  • “+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • “*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Subiekta GT).

Subiekt

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Subiekta

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Hierarchiczne jednostki miary+/-+

+

Zamienniki asortymentu

+

Wiele oddziałów przedsiębiorstwa

+

Wielu dostawców asortymentu

+

Działy sprzedaży

+

+
Rozbudowane cenniki+/-

+

+
Faktura pro forma

+

+

Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień

+

Korekty dokumentów magazynowych

*

+

+
Sprzedaż z wielu magazynów

+

+

Rozbicie przyjęcia na partie

+

Sprzedaż z dostaw*

+

Rezerwacja dostaw w dokumentach

+

Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych

+

Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji)+

+

Korekta kosztu dostaw

+
Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT)

+/-

+

+
Intrastat

+

Akcyza

+

Rozbicie płatności na raty+
Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)

+/-

+/-

+

Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)

+
Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)

+/-

+

+

Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera)

+

Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+

+
Przesyłanie dokumentów online do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo pracujących na osobnej bazie danych

+

+
Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości+/-++

Możliwość określenia wykorzystanych materiałów przy sprzedaży usługi

+

Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej

+

+

Rachmistrz

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Dostosowanie profilu Rachmistrza do indywidualnych potrzeb firmy

+

+

Sfera dla Rachmistrza

+

Zaawansowane pola własne*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)

+

+

Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online)

+

+

Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe)

+

+

Ewidencjonowanie zapisów w KPiR i VAT w dowolnej walucie

+

+

Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT

+

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)+/-

+

+
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26+/-

+

+

Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M

+

Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów

+

+

Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji+/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)

+/-

+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

+

+
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

+

+
Kompensaty

+

+
Kompensaty wielowalutowe

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

+

+
Noty korygujące

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)

+/-

++
Naklejki

+

Rewizor

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Rewizora

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych

+

+

Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym – otwarcie i zamknięcie ksiąg

+/-

+

+

Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”

+

+

Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT

+
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)+/-

+

+
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)+/-

+/-

+
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej)+/-

+
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów)+/-

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji+/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

+

+

Wiele typów amortyzacji (w Rewizorze GT oraz w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w Rewizorze nexo PRO własne typy amortyzacji)+/-

+/-

+

Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

+

+

Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

+

+
Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M

+

Ewidencja remanentów

+

+

Ewidencja wyposażenia

+

+

Obsługa dowodów wewnętrznych

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

+

+
Sprawozdania finansowe

+

+/-

+/-

Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania

+/-

+

+
Noty korygujące

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)

+/-

+

+

Naklejki

+

Gestor

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.

+/-

+

+

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

+

+

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

+

+

Wielu opiekunów klienta

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

+

+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych+/-

+

+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta+/-

+

+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych+/-

+

+
Zaawansowane pola własne klientów*

+

Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem+

+/-

+/-

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP)+

+/-

+/-

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG+

Działania

Numeracja działań

+

+

Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni

+

+

Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania

+

+
Rejestrowany czas wykonania działań+

+

Komentowanie do wykonywania działań

+

+

Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji

+

+

Tryb seryjny dodawania działań

+

+

Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami

+

+
Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)

+/-

+

+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania

+/-

+

+

Oznaczanie stopnia wykonania działań

+/-

++
Zaawansowane pola własne działań

*

+
Powiązania między działaniami, z innymi obiektami, luźne

+

+/-

+/-

Kalendarz
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia

+

+

Zasoby

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych

+

+

Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

+

+
Ofertowanie
Dedykowany dokument Oferta

+

+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych

+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert

+

+
Definiowanie preferowanych form płatności

+

+

Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów

+

+

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień

+

+

Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego

+

+

Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych

+

+

Rozbudowane cenniki w ofertach+/-

+

+

Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach

+/-

+

+

Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta

+/-

+

+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta)+/-+

+

Rozbudowane opisy ofert

+/-

+

+

Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych

+/-

+

+

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta

+/-

+

+

Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)

+/-

+

+
Powiązania z innymi obiektami w ramach ofertowania, luźne

+

+/-

+/-
Klient pocztowy
Obsługa protokołu IMAP

++

Obsługa hierarchicznych folderów

+

+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania

++
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości

+

+

Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik

+/-

+

+

Reguły wiadomości

+/-

+

+

Listy nadawców pożądanych i niepożądanych

+

Raporty

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe

+

+
Uprawnienia do poszczególnych raportów

+

+
Raporty własne użytkowników+

+
Ogólne
Biblioteka dokumentów*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

Pola własne*

+

Własne wzorce wydruków+/-

+

Sfera*

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Naklejki+

Windykacja+

Schowek

+

Brudnopis+

Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów

+

Gratyfikant

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Gratyfikanta

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

*

+

Widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie

+

+

Wsparcie dla ZFŚS

+/-

Pracownicy
Dane wdrożeniowe – zapewnienie ciągłości informacji także dla świadectw pracy oraz druków ZUS Z3

+/-

+

+

Dane o urlopach – w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie (na przykład po przedłużeniu umowy)

+

+

Portal pracownika – możliwość zgłaszania urlopu przez internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych

+

+

Wydruk dokumentów pracowniczych – kwestionariusz osobowy,karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych

+/-

+

+

Umowy

Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy “w środku” miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy)

+/-

+

+
Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe)+/-

+/-

+
Hierarhiczna struktura firmy

+
Możliwość stworzenia własnej konfiguracji umowy o pracę, odpowiadającej potrzebom firmy. Dla własnych konfiguracji można włączyć ewidencjonowanie lub nie danych związanych: z godzinami przepracowanym, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska i innymi

+

+
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników

+

+
Intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia)+/-

+

+

System wynagrodzeń 
System wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe – podstawową cechą jest łatwość stworzenia oraz prostota dokonywania zmian w późniejszym okresie+/-

+

+

Konfigurowalne składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach – w danych składnika (dla całej firmy, w definicji listy płac – dla działu, w umowie – dla pracownika)+/-

+

+

Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą wbudowanego edytora+/-

+

+

Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą skryptu

*

+

W pełni edytowalna wypłata  (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności)+/-

+

+

Informator wypłaty – pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem, zawsze aktualny – nawet po edycji wypłaty

+/-

+

+

Elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń. Jedna konfiguracja wydruku może obsługiwać wszystkie wyżej wymienione typy dokumentów

+/-

+

+
Kreator naliczania wynagrodzeń – pełna automatyzacja generowania list płac i wypłat+/-+

+

Korygowanie wynagrodzeń – edycja rozliczonego okresu w dowolnym zakresie

+/-

+

+

Zbiorcze operacje związane z edycją systemu wynagrodzeń – przypisywanie, usuwanie, ustalenie wartości dla wielu pracowników jednocześnie

+

+

Listy rachunków – intuicyjne rozliczanie umów cywilnoprawnych

+/-

+

+

Widżet przypominający o konieczności naliczenia wynagrodzeń według zdefiniowanego planu

+

+
Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika

+

+
Karta pracy
Przejrzyste moduły czasu pracy w formie kalendarzowej oraz modułowej (harmonogram, absencje chorobowe, urlopowe, inne nieobecności) o godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, o urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności

+/-

+

+

Sumaryczna ewidencja czasu pracy – możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty, rozliczanie pracy menedżerów

++

Dowolne okresy rozliczeniowe

+/-

+

+
Wiele systemów rozliczania czasu pracy

++
Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji)

+

+

Delegacje krajowe i zagraniczne

+

+
Deklaracje ZUS
Możliwość utworzenia rozrachunku na podstawie deklaracji

+

+
Wydruki
Kilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych wbudowanym w program edytorem

+/-

+

+

Strona główna
Kafel wynagrodzenia – informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników

++

Informacja o kończących się umowach

+/-

+

+
Informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach

+/-

++
Informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji)

+/-

+

+

Ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu

+/-

+

+
Działania
Przypomnienia kadrowe – pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji “Przypomnij później” i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie)

+

+
Portal pracownika
Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych

+

+

Informacja o wynagrodzeniach

++

Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego

+

+
Możliwość zgłoszenia urlopu

++

 

Share this Post!

About the Author : Marek Żbikowski