Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo trzeba podzielić na dwa podstawowe działy. Utrata danych: Każdy z nas może sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy nie mogli  któregoś dnia  dostać się do naszych danych bazy sql, zdjęć, plików Worda, Excela. Jednym słowem „nie chcę nawet o tym myśleć” tak odpowiadają klienci, którym przedstawiamy eksperyment myślowy żeby sobie to wyobrazili.   […]

read more

Centrum zaufania

Utrata danych: Każdy z nas może sobie wyobrazić, co by się stało, kiedy by któregoś dnia nie moglibyśmy dostać się do naszych danych bazy sql, zdjęć, plików Worda, Excela,Jednym słowem „nie chce na wet o tym myśleć” tak odpowiadają klienci, którym przedstawiamy [...]

read more

Podpis cyfrowy

Czym jest podpis cyfrowy, podpis elektroniczny ? Podpis cyfrowy inaczej podpis elektroniczny pozwala nam na podpisywanie różnego typu dokumentów  w formie cyfrowej. Różnica między podpisem cyfrowym a podpisem elektronicznym wynika z tego, że podpis elektroniczny poświadcza za osobę fizyczną. Cechy podpisu elektronicznego: Autentyczność dokumentu i nadawcy, Niezaprzeczalność  kto go podpisał. Integralność nadawcy z dokumentem . Dokument podpisany cyfrowo ma postać nie zmienioną od chwil podpisania do chwili odebrania go przez odbiorcę. Odbiorca ma pewność, że dokument  nie został zmieniony i pochodzi od nadawcy podpisującego ten dokument. Może istnieć sygnatura czasowa podpisania dokumentu , istotna jako informacja dla daty, kiedy został podpisany . Żeby powyższe warunki były spełnione należy [...]

read more
Showing 6 to 10 of 10 results