Jak sprawdzić nr konta bankowego kontrahenta dostawcy

Wielokrotnie płacąc za za jakąś większą transakcję, zastanawiałem się czy nie płacę na zły nr konta kontrahenta. Nie mam tu na myśli podstawienia złego nr rachunku podczas wpisywania do rachunku bankowego w systemie komputerowym. Taka sytuacja również mogła by mieć miejsce z powodu nieautoryzowanego dostępu do komputera z którego dokonuje płatności. Myślę tu jednak o […]

read more

Podpis cyfrowy

Czym jest podpis cyfrowy, podpis elektroniczny ? Podpis cyfrowy inaczej podpis elektroniczny pozwala nam na podpisywanie różnego typu dokumentów  w formie cyfrowej. Różnica między podpisem cyfrowym a podpisem elektronicznym wynika z tego, że podpis elektroniczny poświadcza za osobę fizyczną. Cechy podpisu elektronicznego: Autentyczność dokumentu i nadawcy, Niezaprzeczalność  kto go podpisał. Integralność nadawcy z dokumentem . Dokument podpisany cyfrowo ma postać nie zmienioną od chwil podpisania do chwili odebrania go przez odbiorcę. Odbiorca ma pewność, że dokument  nie został zmieniony i pochodzi od nadawcy podpisującego ten dokument. Może istnieć sygnatura czasowa podpisania dokumentu , istotna jako informacja dla daty, kiedy został podpisany . Żeby powyższe warunki były spełnione należy [...]

read more
Showing all 2 results