Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że może dostać mandat za brak podpisanego specjalnego oświadczenia z pracownikiem. Należy pamiętać, że pracownicy, którzy prowadzą sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej mają obowiązek podpisać takie oświadczenie. Znajdziecie je Państwo tutaj: Informacja o zasadach ewidencji  

read more

Broszura informacyjna zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 maja 2019 r. – kasy online

INFORMACJE OGÓLNE Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas online. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych […]

read more

Film instruktażowy CRK dla klientów.

Nowe kasy i drukarki fiskalne ONLINE wprowadziły także nowe standardy. Urządzenia te, komunikują się z tzw. Repozytorium, czyli Centralnym Rejestrem Kas (CRK), gdzie gromadzonych jest wiele danych takie jak: raporty dobowe, paragony fiskalne, czy informacje o dokonanych przeglądach okresowych. W związku z nową ustawą o urządzeniach ONLINE, użytkownik musi zapewnić stałe połączenie takiego urządzenia do […]

read more

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych online oraz nowych matryc VAT.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 816 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. […]

read more

Ustawa podpisana przez Prezydenta w sprawie kas fiskalnych ONLINE.

Na czerwono ważne daty od kiedy kogo obowiązują kasy online. Parzych Maciej. USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach[1]) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. […]

read more
Showing 1 to 5 of 80 results