Jakie elementy mogą być sprawdzane podczas kontroli z Urzędu Skarbowego?

Podatnicy posiadający urządzenie fiskalne powinni spodziewać się kontroli z Urzędu Skarbowego. Taka kontrola ma na celu sprawdzenie, czy kasa jest użytkowana zgodnie z prawem oraz czy jej stan pozwala na właściwą pracę. Elementy, które mogą być sprawdzane podczas kontroli to m.in.:

  • Stan plomb serwisowych – jeżeli zauważą Państwo, że plomba jest zerwana prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do serwisu.
  • Wpisy w książce serwisowej – nasz serwis wpisuje do książki serwisowej wszystkie interwencje dzięki czemu nie muszą się Państwo martwić o braki we wpisach.
  • Numer ewidencyjny urządzenia fiskalnego – w przypadku kas online nadawany od razu po fiskalizacji. Należy go umieścić w widocznym miejscu na urządzeniu oraz wpisać go do książki serwisowej.
  • Prawidłowa forma płatności na paragonie – należy pamiętać, że jeśli klient zapłacił kartą to forma płatności na paragonie także powinna widnieć jako „karta”.
  • Połączenie online podczas obsługi klienta – Podatnicy, którzy muszą stosować kasy onlinowe mają obowiązek zapewnić kasie łączność z Internetem przez cały czas jej pracy.
  • Podpisane oświadczenie z pracownikiem – jeśli zatrudniają Państwo pracowników, którzy korzystają z Państwa kasy fiskalnej, należy podpisać z takim pracownikiem oświadczenie.
  • Numer BDO w nagłówku – przepisy co do obowiązku posiadania numeru BDO w nagłówku nie są jasne, jednak zalecamy jego dodanie.

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się o wszystkich niezbędnych obowiązkach związanych z użytkowaniem kasy fiskalnej, zapraszamy na szkolenie trwające od 2 do 3 godzin. Po takim szkoleniu będą Państwo dobrze przygotowani do pracy z urządzeniem nie tylko pod względem technicznym ale także pod względem przepisów i obowiązków.

bok@plik24.pl

+29 764 63 33

Share this Post!

About the Author : Mateusz Zaczkowski