Przegląd za 1zł

Przegląd za 1zł – Już w tą sobotę tj. 30.07.2022r. w firmie Plik24 znajdującej się na ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa “Nila” 5A w Ostrołęce będą mieli Państwo możliwość dokonania przeglądu swoich urządzeń fiskalnych za symboliczną złotówkę!
Promocja ta organizowana jest każdego roku w trosce o wygodę i zadowolenie naszych klientów!
Jedynym warunkiem uczestniczenia w promocji jest dostarczenie urządzenia we własnym zakresie do naszej siedziby Plik24. Maksymalnie mogą Państwo skorzystać z promocji na jedno urządzenie. Przypominamy również iż obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata z zastrzeżeniem ust. 2 § 17 ust 2 pkt 2, (Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 363)).
W celu dokonania przeglądu będziemy potrzebować urządzenia wraz z aktualną książeczką serwisową oraz zasilaczem i wykonanym raportem dobowym. Podczas przeglądu nasza wykwalifikowana kadra sprawdzi czy urządzenie jest sprawne technicznie. Przyjmując je, za istotne uznajemy: Czy nasza firma jest serwisem urządzenia? Jeśli nie, nic nie stoi na przeszkodzie by przenieść się do nas! Ważne jest również czy w okresie eksploatacji występowały jakieś problemy z urządzeniem, czy do urządzenia fiskalnego są podłączone urządzenia zewnętrzne, kiedy był robiony ostatni przegląd oraz czy plomba jest nienaruszona.
Nasi pracownicy zadbają również o ustalenie wygodnego dla Państwa terminu przypomnienia o następnym przeglądzie!
Aby urządzenie uzyskało wynik pozytywny na teście akumulatora, powinno być naładowane przed dostarczeniem go do przeglądu!
Po wykonaniu wszystkich tych czynności, do producenta urządzenia wysyłamy dokumentację, aby utworzyć historię przeglądów urządzenia.
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek posiadania plomby w urządzeniu leży w gestii klienta! Ważnym jest więc by po wyjściu sprawdzić jego zaplombowanie! Czas jaki potrzebują nasi specjaliści na dokonanie przeglądu oscyluje w okolicach od 1.5h do 3h.
Należy jednak pamiętać, iż nienaładowane urządzenie może znacznie przedłużyć czas wykonywania przeglądu.
W celu umówienia się na przegląd prosimy o wcześniejszy telefon do nas pod numerem (29) 764-63-33 lub kom: +48 607890220
Przy okazji przeglądu możemy zaprogramować dodatkowe formy płatności np. przelew, karta, cesja do kasy fiskalnej. Należy pamiętać, że podczas wystawiania paragonu forma płatności, która na nim widnieje powinna zgadzać się z formą płatności faktycznie zastosowaną przez klienta (np. jeśli klient zapłacił kartą, powinno się zmienić na kasie fiskalnej formę płatności na “karta” tak, aby widniała ona na paragonie). W tym przypadku nie zmienienie formy płatności na “karta” będzie skutkowało tym, że na paragonie widniała będzie forma płatności “gotówka”, co może zostać potraktowane przez Urząd Skarbowy jako dwie oddzielne transakcje.
Share this Post!

About the Author : admin