Przygotuj się na kasy online!

Ostatnimi czasy została podjęta decyzja o wprowadzeniu kas online. Projekt ten sporządzony przez Ministerstwo Finansów nosi nazwę „Centralne Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (CR)”. Głównym założeniem projektu jest zlikwidowanie „szarej strefy” poprzez uszczelnienie systemu podatkowego VAT. Technologia ta pozwala na wysyłanie do urzędu skarbowego informacji o przeprowadzonych transakcjach, a do klienta wiadomości z informacjami o jego zakupie, nazwano to e-paragonem, ma on taką samą wartość jak zwykły papierowy paragon. E-paragon jest więc taką samą podstawą do wszelakich reklamacji jak obecny kwit. Szczegóły wysyłania takich paragonów są jeszcze ustalane.

Każdy obecny i przyszły przedsiębiorca, o poszczególnych działalnościach musi zaopatrzyć się w kasę online. Likwidacja starych kas uzależniona jest od ich typu. Te z zapisem kopii sprzedaży na papierze będą musiały zostać wyłączone z użytku do końca bieżącego roku, a te z zapisem kopii na karcie pamięci do końca 2022 roku.

Etap wprowadzania został rozłożony przez Ministerstwo Finansów na kilka części.

  • Od 01.01.2019 roku do wymian kas zobligowani są przedsiębiorcy działający w branżach usług motoryzacyjnych, wulkanizacyjnych oraz stacje benzynowe.
  • Od 01.07.2019 roku wymienić je będą musiały przedsiębiorstwa budowlane i gastronomiczne.
  • Od 01.01.2020 roku zaś zaopatrzyć się w nie muszą prowadzący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmologiczne i w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Podatnicy, których obejmie ta ustawa mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup nowej kasy. Może ona wynieść maksymalnie 700zł netto i jednocześnie nie może przekraczać 90% wartości netto danego urządzenia. Odliczenie nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu kas innych niż kasy online i dla podatników wymieniających kasy na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do jej wymiany.

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu kas planuje się również zlikwidowanie obowiązku zgłoszenia kasy do urzędu skarbowego, bowiem plan zakłada, że nowe kasy same będą łączyły się z Centralnym Repozytorium Kas, a proces rejestracji odbędzie się automatycznie. W sytuacji gdy podatnik nie ma możliwości ciągłego połączenia kasy z siecią, przekazywanie informacji musi zostać uzgodnione z urzędem skarbowym w określonych przedziałach czasowych.

Share this Post!

About the Author : Redaktor