Insert- Blokada okresu

Założona blokada jest możliwa w każdym momencie do zdjęcia, ale uniemożliwi nam przypadkowe usunięcie lub poprawienie dokumentu z miesiąca zakończonego.

Wykonujemy tą operację przez wybranie blokada okresu

b1

I z kalendarza wybieramy interesującą nas datę blokady

b2

Co robi blokada w Rachmistrzu GT?

Funkcja ta umożliwia zablokowanie dowolnego okresu, czyli ustawienie blokady poniżej ustalonej daty. Ustawienie blokady spowoduje, że wszystkie dokumenty wystawione przed datą blokady nie będą mogły być edytowane, niezależnie od okresu rozrachunkowego (miesięcznego, kwartalnego, czy rocznego). Dokumenty z okresu zablokowanego będzie można tylko przeglądać i drukować. Blokadę można usunąć pod warunkiem, że dany użytkownik posiada stosowne uprawnienia.

Zaleca się ustawienie blokady na zamkniętych okresach obrachunkowych w celu uniknięcia przypadkowej lub celowej zmiany danych.

Zaleca się również, aby dostęp do operacji blokowania miały tylko uprawnione osoby.

Standardowo mechanizm blokowania obiektów do edycji dla wszystkich dokumentów działa w oparciu o datę wystawienia. Dodatkowo dla dokumentów zakupu wprowadzono w ich parametrach możliwość określenia, według której daty (otrzymania czy wystawienia) dokument ma być zaliczany do okresu zablokowanego.

 

Share this Post!

About the Author : Marek Żbikowski