NAVIREO- Komunikacja do KPiR

Klikamy komunikacja

Zaznaczamy “wyślij do biura rachunkowego”

k1

Wskazujemy okres jaki mamy do wyeksportowania danych

k2

Jeśli pojawi się komunikat odpowiadamy YES

k3

Wybieramy magazyn oraz to że nie chcemy eksportować dokumentów magazynowych i bankowych

k4

Wskazujemy położenie pliku eksportowego oraz jego nazwę

k6

k5

Jeśli pojawi się komunikat odpowiadamy YES

k8

Nastąpi proces zapisania pliku, a po ukończeniu raport z eksportu

k9

Dane są gotowe do pobrania przez KPiR

Czynności te powtarzamy dla każdego z magazynów, pamiętając o zmianie nazwy pliku wyeksportowanego

Share this Post!

About the Author : Marek Żbikowski